Engelli Hakları

Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat

Erişebilirlik Mevzuatı ve Erişebilir Asansörlerin Özellikleri

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi

Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabı

Engellilere Tanınan Haklar